Triết học đường phố

Cuộc đời thật mỉa mai. Cần phải có NỖI BUỒN để có thể cảm nhận được NIỀM VUI
                                     Cần có TIẾNG ỒN để biết trân trọng sự TĨNH LẶNG
                                         và cần có MẤT MÁT để biết được sự giá trị ta đang CÓ.....
PNE!

0 nhận xét: