Vì sao con người đau khổ?

Sở dĩ con người ta đau khổ vì cứ mãi THEO ĐUỔI những thứ SAI LẦM!
PNE!
theo đuổi sai lầm

0 nhận xét: