Tuổi thanh xuân

Tuổi thanh xuân giống như một CƠN MƯA rào
       cho dù bị cảm, vẫn muốn quay trở lại để được ướt mưa thêm một lần nữa!
                 Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.......
PNE!

0 nhận xét: