Tôi vẫn cho rằng

Tôi vẫn cho rằng mình đã rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình nghèo khó chính vì thế tôi chỉ có một con đường duy nhất đó là phải TIẾN LÊN!!!
PNE!

0 nhận xét: