Tôi là duy nhất

TÔI LÀ DUY NHẤT!!!
                  Tôi sống theo CÁCH CỦA TÔI, làm việc TÔI MUỐN làm, đi tới nơi TÔI MUỐN đi.
                       cần chi BẬN TÂM ngoài kia NGƯỜI TA NÓI!!!
PNE!

0 nhận xét: