Tôi không chắc hiện tại bạn ghét việc đến trường đến mức nào
nhưng tôi chắc chắn là bạn sẽ rất nhớ đến nó khi bạn không còn đi học nữa....
đi học

0 nhận xét: