Tin tưởng và lừa dối

Ngay cả trong sự TIN TƯỞNG
                          vẫn luôn là LỪA DỐI
PNE!

0 nhận xét: