Nếu lừa được ai đó

Nếu bạn lừa được ai đó thì đừng vội nghĩ rằng là họ NGỐC.
Chỉ vì họ TIN TƯỞNG bạn quá nhiều so với những gì bạn xứng đáng được nhận!
PNE!

0 nhận xét: