Móng tay và cái tôi

Khi móng tay mọc dài ta cắt móng tay, không phải ngón tay.
Khi sự hiểu lầm phát triển, ta cắt CÁI TÔI không phải mối quan hệ.
PNE!

0 nhận xét: