Khi con người sinh ra

Con người ta khi mới sinh ra bàn tay đều nắm chặt những thứ "THAM, BẦN, ÁI, SI" của trần gian
. Nhưng đến cuối dùng khi chết đi...bàn tay lại duỗi ra để buông xuôi tất cả!
PNE!

0 nhận xét: