Im lặng!

Con người chỉ mất 2 năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học cách IM LẶNG.......
im lặng

0 nhận xét: