Địa ngục!

Biết đâu thế giới này lại là một ĐỊA NGỤC của hành tinh khác!
- Aldous Huxley -

0 nhận xét: