Câu nói thú vị của Henry Ford

Khi tất cả mọi thứ dường như đang quya lưng với bạn thì hãy luôn nhớ rằng: máy bay cất cánh được khi bay NGƯỢC CHIỀU chứ không phải THUẬN CHIỀU gió!!!
PNE!
danh ngôn cuộc sống

0 nhận xét: