Ai là bạn?

Trong cuộc vui ai cũng là bạn....
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai!!!
PNE!

0 nhận xét: