Ai cũng có thể làm anh hùng

Kể cả một người làm việc đơn giản như khoác áo lên vai một cậu bé
      để cho cậu bé biết được rằng thế giới này CHƯA KẾT THÚC!
The Dark Knight Rises
PNE!

0 nhận xét: