7 bước để tiến tới hạnh phúc

NGHĨ ít đi, CẢM NHẬN nhiều hơn..
CAU MÀY ít đi, CƯỜI nhiều hơn..
NÓI ít đi, NGHE nhiều hơn..
PHÁN XÉT ít đi, CHẤP NHẬN nhiều hơn..
QUAN SÁT ít đi, LÀM nhiều hơn..
PHÀN NÀN ít đit, NHẬN THỨC nhiều hơn..
LO SỢ ít đi, YÊU nhiều hơn...!
PNE!

0 nhận xét: